Biz Kimiz?
  Eğitim İçin
  Ekibimiz
  Projelerimiz
  Başardıklarımız
  Sponsorlar
  Medyada Biz
  Medya İçin
  Yardım Edin
  Temas İçin
Supported by AKTAŞ Group
 

 

Altı Zirve Projesi şimdiden kas gücüyle devrialemi gerçekleştirmiştir:

  ERDEN ERUÇ'UN GEÇTİĞİ ANTİPOTLAR
   1nci çift (S16,10176 E044,40579) Madagaskar kıyısında
 2nci çift (S12,37600 E040,14403) kuzey Mozambik'te
 3ncü çift (S11,14864 E031,87672) kuzeydoğu Zambiya'da
 4ncü çift (S04,33445 W016,20405) güney Atlas okyanusunda
 5nci çift (N03,51445 W035,06006) Brezilya'daki Natal'ın kuzeyinde
 6nci çift (N19,82118 W083,15139) Karayip Denizi'nde
 7nci çift (N19,83241 W082,97989) Karayip Denizi'nde
 8nci çift (N19,82748 W083,02486) Karayip Denizi'nde
 9ncu çift (N19,82806 W083,02055) Karayip Denizi'nde
10ncu çift (N19,82798 W083,02273) Karayip Denizi'nde
11ncu çift (N20,03665 W083,42335) Karayip Denizi'nde
12nci çift (N20,08717 W083,51607) Karayip Denizi'nde
ve (N16,10176 W135,59421) Hawaii'nin doğugüneydoğu tarafında
ve (N12,37600 W139,85597) Hawaii'nin güneydoğu tarafında
ve (N11,14864 W148,12328) Hawaii'nin güneygüneydoğu tarafında
ve (N04,33445 E163,79594) Kosrae adası yakınında
ve (S03,51445 E144,93994) Bismarck denizindeki Bam adası yakınında
ve (S19,82118 E096,84861) Hint Okyanusunda
ve (S19,83241 E097,02012) Hint Okyanusunda
ve (S19,82748 E096,97514) Hint Okyanusunda
ve (S19,82806 E096,97945) Hint Okyanusunda
ve (S19,82798 E096,97727) Hint Okyanusunda
ve (S20,03665 E096,57665) Hint Okyanusunda
ve (S20,08717 E096,48392) Hint Okyanusunda
 
  Yukarıdaki haritayı Google Earth ile incelemek için lütfen buraya tıklayınız.
Orada kırmızı çizgi devrialem rotasını, yeşil çizgi ise dünyanın öbür tarafına akseden antipotları temsil etmektedir.
Erden'in devrialem sırasında katettiği mesafeler için buraya tıklayınız.

 

Devrialem

Bu özel tabirin anlamı nedir?

Basitçe tanımlamak gerekirse bir devrialem yolculuğu:

 • aynı noktada başlar ve biter,
 • dünyanın etrafında genel olarak aynı yönde ilerler ve
 • bir çift antipot noktadan geçer.
Yukarıdaki tanımdan hareketle, gerçek bir devrialem rotası aşağıdaki şartları da yerine getirir:
 • ekvatoru en az iki noktada kesmelidir,
 • birbirinin antipodu en az bir çift noktadan geçmelidir ve
 • ekvatorun uzunluğuna eşit, ya da daha uzun bir mesafeyi katetmelidir.
Yukarıdaki centilmenlik kurallarına bağlı kalınırsa, bir devrialem rotası çizildiğinde, yolculuk yöntemine bağlı olarak doğal sınırlamalar göz önüne alınmalıdır. Fakat eğer yönteme rağmen meşru bir devrialem rotası mümkünse, o zaman kurallara uymayan rotalar devrialem olarak kabul edilemez. Ancak bu şekilde bir devrialem yolculuğunun ufkun ötesine ulaştığı, dünyanın öbür ucuna gidildiği ve en uzak noktalarından geçildiği, hilesiz tartışmasız devrialemin başarıldığı gibi söylemlerde bulunulabilir.

Antipot: Yeryüzünde her noktanın dünyanın zıt tarafında antipot diye bilinen bir eş noktası vardır. Örneğin kuzey kutbu, güney kutbunun doğal antipodudur. Bu sekmeyi kullanarak antipot hesaplarını yapmak mümkündür.

Büyük daire: Büyük dairelerin merkezleri dünyanın merkeziyle çakışır. Örneğin, bütün meridyenler büyük daireler üzerindedir ve ekvator, dünyanın şekli göz önüne alınırsa, çevresi en uzun olan büyük dairedir. Ekvator dışındaki parallellerin merkezi başka noktalarda olduğundan, bunlar "büyük daire" teşkil etmezler. Büyük daireler, dünyayı iki eşit yarıküreye bölerler. Dünya yüzeyinde yapılan yolculuklarda büyük daireleri takip etmek kolay olmadığından, antipot şartını yerine getirmek devrialem için yeterli olarak kabul edilmektedir.

AdventureStats kuralları devrialem ve dünya turu tanımları arasında ayrım yapmamaktadır. Bunlar aynı tanım olarak görülmekte, en az 40.000 km veya 21.600 denizmili katedip, bir çift antipot noktadan geçilmesini gerektirmektedir.

Richard Konkolski tarafından derlenen Solo Circumnavigation sitesi, yelkencilikte devrialem kavramının evrimini anlatmaktadır. Konkolski'ye göre 1967 yılında Sir Francis Chichester, Gypsy Moth IV yelkenlisiyle hiç durmadan bir çift antipottan da geçen dünya turunu tamamladıktan sonra, 1971 yılında Guinness Dünya Rekorları kitabının kurucu editörü Norris McWhirter, Chichester'in yolculuğunu örnek olarak göstererek, devrialemlerde hile yapılmasını önleyecek antipot kuralını kaleme almayı gerekli gördü. Bunu takip eden 20 sene boyunca benzer antipot şartı, devrialem tarihçisi ve deniz rekorları danışmanı Nobby Clarke tarafından Guinness Rekorları kitaplarındaki denizcilik rekorlarıyla ilgili bölümlere işlendi. Nobby Clarke'ın 1990'da emekli olmasından sonra çift ve üç gövdeli tekne rekorlarının uzmanı Richard Boehmer Guinness ile bu alandaki çalışmaları sürdürdü.

Rekorların takibinde bağımsız hakem rolünü üstlenmiş olan Guinness World Records, dünyanın etrafını dolanmaya aday bir yolculuğun şartlarını şöyle sıralamış:

 • yolculuk aynı noktada başlayıp bitmeli,
 • ekvatoru kesmeli,
 • bütün meridyenleri kesmeli,
 • her yeni etaba bir öncekinin bittiği yerden başlamalı,
 • en az oğlak dönencesinin uzunluğu kadar, yani 36,788km mesafe katetmeli,
 • doğu ya da batı yönünde olmak üzere sadece tek yönde ilerlemeli, yön değiştirip tekrar ettiği mesafeleri toplamdan çıkartmalı.
Guinness devrialemi, dünyanın etrafını dolanan bir yolculuktan daha üstün bir başarı olarak kabul edip, devrialem yolculuklarının ek olarak en az bir çift antipot noktadan geçmesini şart koşmuş.

Örnek - Kas Gücüyle Devrialem: Şu an itibariyle, kas gücüyle devrialemi bütün şartlarını yerine getirerek tamamlayan bir tek kişi var: Expedition 360 projesinin uygulayıcısı İngiliz Jason Lewis (12 Temmuz 1994 - 6 Ekim 2007). Jason'ın rotası iki kez ekvatoru kesti ve Atlas Okyanusundaki rotasına antipot olan noktaya, Avustralya'da bisikletle ulaştı. Memleketi İngiltere'de başladığı nokta olan Greenwich'e döndüğünde hepimize, kas gücüyle devrialemin mümkün olduğunu ispat etti.

Guinness Dünya Rekorları, bisikletle en hızlı devrialem kurallarına, rotanın bir çift antipot noktadan geçmesi gerektiği hususunu eklemiş durumda. Bu rekoru ilk deneyen İngiliz Steven Strange, 9 Mayıs 2004 günü Vancouver'dan başlamış ve 276 gün pedal bastıktan sonra 13 Şubat 2005 günü aynı noktaya dönmüş. 1 Ağustos 2010 itibariyle, rekor 163 günle Vincent Cox'a ait. Bu rekor tanımı bisikletçileri okyanusları uçakla geçmek zorunda bırakıyor. Bu rekorla ilgili ek bilgi, bu Wikipedia sayfasında mevcut.

Bir diğer İngiliz, Alastair Humphreys ilginç bir devrialem yolculuğunu gerçekleştirdi. Okyanusları gemiyle aşan Alastair, karada bisikletle ilerledi. Yolculuğunun başında geçtiği İstanbul'a 2005 Eylülünde tekrar geri döndüğünde Alastair, toplam 69.000 km yol katetmişti. Buna rağmen Alastair İngiltere'ye doğru 3.000 km daha pedal basmakta tereddüt etmedi ve yolculuğunu evinde noktaladı.

Örnek - İnadına devrialem: Sir Ranulph Fiennes ve ekibi, Transglobe projesini iki sene süren bir çabadan sonra 1982'de başarıyla tamamladı. Transglobe ekspedisyonu, ilk defa tanım gereği antipot olan bir kutuptan diğer kutuba devrialemi satıhta yolculukla becerdi. Rotası bütün meridyenleri kesmek zorunda dahi olmayan bu yolculuğun öyküsü: "To the Ends of the Earth" adlı kitapta anlatılır.

Örnek - Yelken: Yelkenciler normalde birbirine bağlı olan denizleri kullanarak dünyanın etrafını dolanırlar. Vendée Globe dahil olmak üzere bir çok önemli yelken yarışı Avrupa'dan demir alır, güney Atlas okyanusuna iner, oradan doğuya doğru Antarktik kıtasının etrafından dolanarak, önce Afrika'nın güney ucundaki Ümit burnunu, sonra da güney Amerika'nın ucundaki Horn burnunu sırayla geride bırakıp, tekrar Atlas okyanusundan başladıkları noktaya geri dönerler.

Dünya Sürat Yelkenciliği Rekorlar Kurulu (The World Speed Sailing Record Council, WSSRC) dünyanın etrafını dolanan yelkencilerin rekor başvurusu yapabilmeleri için ekvatoru geçmelerini şart koşuyor. WSSRC Kurallar Kitabı'nın "Açık deniz rotaları" hakkında yazılmış olan 26.1.a kuralı şöyle:

  "Dünya turu, Doğu veya Batı yönünde"
  "Dünyanın etrafını yelkenle dolanmış olmak için, bir yelkenlinin rotası aynı noktadan başlayıp aynı noktaya dönmeli, bütün meridyenleri kesmeli ve ekvatoru kesmelidir. Yelkenli, hepsi olmamak şartıyla bazı meridyenleri birden fazla kere kesebilir (örneğin Antarktika'nın etrafını iki kere dolanmak sayılmaz). Rotanın uzunluğu en az 21.600 deniz mili olmak zorundadır. Bu rakam, yelkenlinin Antarktika'nın etrafının 63 derece güney enleminde dolanacağını varsaymaktadır. Güney yarıküreden başlayan bir yelkenli, gereken minimum mesafeyi katedebilmek için kuzey yarıkürede bir ada ya da bilinen bir noktayı, sadece bir kere olmak üzere, dolanmak zorundadır."
Adrian Flanagan adında bir yelkenci, bu yarış tanımını kabul etmedi ve tek başına Bering boğazını geçip, Kuzey denizinde batıya doğru ilerleyerek bir "dikey devrialem" rotasını tamamlamayı başardı. 28 Ekim 2008 tarihinde demir alarak Adrian, tarihte ilk olacak ve batıya doğru Cape Horn ve Rus Arktik denizini katedecek bu dikey devrialem yolculuğuna başlamıştı. Adrian, 21 Mayıs 2008 tarihinde, 405 gün yelken açtıktan ve 31.000 mili geride bıraktıktan sonra The Royal Southern Yat Kulübüne vararak hayalini gerçekleştirdi.

Örnek - Balon: Meteoroloji kanunlarından ötürü, yükselebilmek için sıcak hava ya da helyum kullanan balonlar, dünyanın etrafını dolanabilmek için, yüksek irtifalarda esen bilinen rüzgar rejimlerine muhtaçtır. Güney yarıdünyada doğuya doğru esen "jetstream" böylesi bir rüzgardır. 2002 yazında ilk defa balonla dünyanın etrafını dolanan Steve Fossett, "Bud Light Spirit of Freedom" adlı balonuyla Avustralya'dan yükseldi, bu rüzgarın yardımıyla doğuya doğru Pasifik okyanusu, Güney Amerika, güney Atlas okyanusu ve Hint okyanusunu sırayla aştı. Avustralya'da tekrar başladığı meridyeni geçtiğinde balonla devrialem resmen tamamlanmış kabul edildi.

Fédération Aéronautique Internationale (FAI), balonları içeren "A Sınıfı: Serbest Balonlara" ve zeplinleri içeren "B Sınıfı: Havagemilerine" ilişkin, dünyanın etrafını uçuş kurallarını yayınlamıştır. Bu kurallara göre bu tür bir uçuş, bütün meridyenleri keser ve en az ekvatorun uzunluğunun yarısı kadar bir mesafeyi uçarak katedip başladığı meridyene geri dönerse, dünyanın etrafını uçarak dolanmış sayılır.

FAI bu tanımda hiç bir zaman devrialem tabirini kullanmamıştır ve karada yolculuk gibi başka alanlara uygulanabileceğine dair bir iddiası da yoktur. Meteoroloji kanunları göz önüne alındığından, FAI balon ve zeplin uçuşları tanımında antipot şartı yoktur ve bu nedenle uçuşlar ekvatoru kesmek zorunda değildir.

Erden Eruç'un devrialem sırasında katettiği mesafeler  deniz
mili
  kara
mili
  km
  Bodega Bay -- Papua Yeni Gine suları: kürekle 312 gün
    (10 Temmuz 2007 - 17 Mayıs 2008)
  9.072  10.440  16.802
  Bismarck Denizi -- Papua Yeni Gine'deki Finsch Harbor'a kürekle
    (15 Ocak - 4 Subat 2009)
  756  870  1.401
  Finsch Harbor -- Port Moresby'e
    (22 Eylül - 26 Kasım 2009)
  418  482  776
  Port Moresby -- Avustralya'da Cape York kürekle 33 gün
    (8 Aralık 2009 - 10 Ocak 2010)
  628  723  1.163
  Sharp Burnu'ndan Cooktown'a kanoyla
    (28 Ocak 2010 - 15 Subat 2010)
  421  485  780
  Cooktown -- Thredbo'ya bisikletle
    (18 Subat 2010 - 9 Nisan 2010)
  1.948  2.241  3.607
  Thredbo -- Carnarvon'a bisikletle
    (12 Nisan 2010 - 7 Temmuz 2010)
  2.724  3.134  5.044
  Carnarvon, Avustralya - Majunga, Madagaskar: kürekle 137 gün
    (13 Temmuz 2010 - 26 Kasım 2010)
  5.086  5.853  9.421
  Majunga, Madagaskar - Angoche, Mozambik: kürekle 26 gün
    (26 Mart 2011 - 20 Nisan 2011)
  581  668  1.076
  Angoche, Mozambik - Arusha, Tanzania: bisikletle
    (2 Mayıs 2011 - 5 Haziran 2011)
  1.144  1.316  2.119
  Arusha, Tanzania - Lüderitz, Namibia: bisikletle
    (21 Haziran 2011 - 21 Agustos 2011)
  2.813  3.238  5.211
  Lüderitz, Namibia - Guiria, Venezuela: kürekle 154 gün
    (10 Ekim 2011 - 11 Mart 2012)
  5.465  6.288  10.121
  Guiria, Venezuela - Carupano, Venezuela: bisikletle 1 gün
    (19 Mart 2012)
  74,4  85,6  138
  Carupano, Venezuela - Cameron, Louisiana: kürekle 67 gün
    (21 Mart 2012 - 27 Mart 2012)
  2.589  2.980  4.795
  Cameron, Louisiana - Bodega Bay, California: bisikletle 30 gün
    (21 Haziran 2012 - 21 Temmuz 2012)
  2.076  2.389  3.845
  Devrialem sırasında kas gücüyle katedilen toplam mesafe:  35.795  41.193  66.299


Around-n-Over, P.O. Box 19662, Seattle, WA 98109-6662 • Faks: 206-709-3927 • info@around-n-over.org
Site tasarımı - Erden Eru砕 Copyright © 2003 Around-n-Over • Her hakkı mahfuzdur.